ghafele
11 مهر 1401 - 09:32

جریان‌های تجزیه‌طلب و برخی سلبریتی‌ها در اغتشاشات نقاب از چهره برداشتند

رئیس دانشگاه پیام نور در آذربایجان شرقی گفت: یکی از برکات این آشوب‌ها نمایان شدن چهره‌هایی است که عشق و علاقه آنها به کشورشان تمام شدنی نیست و بدخواهان و برخی سلبریتی‌ها نیز نقاب از چهره برداشتند. میکائیل جمال‌پور رئیس دانشگاه پیام نور در آذربایجان شرقی  در کفت و گو با خبرنگار فارس با اشاره به ویژگی و شاخص های جوامعی که بر اساس دموکراسی اداره می شوند، اظهار کرد: یکی از شاخص‌های مهم جوامع باز یا جوامعی که بر مبنای آزادی و دموکراسی اداره می‌شوند وجود نقد و اعتراض است، در حالی که در جوامع بسته به شهروندان اجازه نقد و اعتراض داده نمی‌شود. وی ادامه داد: در کشور ما هرچند وقت صدای نقد و اعتراض به گوش می رسد و این نشان از آزاد بودن جامعه ما و اعتناء به آزادی و جمهوریت است. در هیچ کشوری آشوب و اغتشاشی به نتیجه نرسیده است در هیچ کشوری آشوب و اغتشاشی به نتیجه نرسیده استدر هیچ کشوری آشوب و اغتشاشی به نتیجه نرسیده استهیات علمی دانشگاه‌های آذربایجان‌شرقی با تاکید براینکه موضوع نقد و اعتراض با شورش و تخریب متفاوت است، خاطرنشان کرد: شیوه بیان نقد و اعتراض در جوامع مختلف متفاوت است و آنچه که جوامع پیشرفته را متمایز می‌کند اینکه نقد و اعتراض معقولانه و نتیجه بخش باشد، نقد نباید به شورش و اغتشاش منتهی شود چرا که آشوب و شورش باعث متضرر شدن جامعه شده و انسان‌های منصف، صادق و منتقد را دچار ناامیدی می‌کند. از سوی دیگر از گذشته‌های دور تاکنون در هیچ کشوری آشوب و اغتشاشی به نتیجه نرسیده چرا که شورش یک حرکت کور است. ناامیدینظام جمهوری اسلامی خریدار نقد روشمند است نظام جمهوری اسلامی خریدار نقد روشمند استنظام جمهوری اسلامی خریدار نقد روشمند استنویسنده و پژوهشگر تبریزی با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی خریدار نقد روشمند است، ادامه داد: نقد و اعتراض اصولی، روشمند و با متد اجتماعی می‌تواند راهگشا باشد و ادارات و دانشگاه‌های ما از اعتراض ترسی ندارند منتها اعتراض باید معقول باشد. نظام جمهوری اسلامیوی ادامه داد: در نظام دموکراسی، وسائل ارتباط جمعی و رسانه‌ها، نمایندگان مجلس به عنوان رسانه‌های اتصال پیام و نقد حاکمیت هستند و در نظام جمهوری اسلامی ساز و کار اعتراض و نقد تعریف شده است و معترضین از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه، رسانه‌ها و فضای مجازی می‌توانند صدای نقد و اعتراض خود را به حاکمیت برسانند. دشمنان بدنبال حاشیه بردن موفقیت‌های ایران هستند دشمنان بدنبال حاشیه بردن موفقیت‌های ایران هستنددشمنان بدنبال حاشیه بردن موفقیت‌های ایران هستندوی تاکید کرد: اعتراض در نظام جمهوری اسلامی پذیرفته شده است ولی اعتراض بر نظام را ملت هوشیار و همیشه در صحنه کشور ما نمی پذیرد. رئیس دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی در ادامه با ارزیابی موقعیت ایران در عرصه کنونی اظهار داشت: در حالی که رئیس جمهور کشورمان در سازمان ملل حضور داشته و سخنرانی می‌کند، مذاکرات هسته‌ای در حال پیشروی بوده و ایران به پیمان شانگهای می پیوندد و در شرایط کنونی ایران عامل وحدت در منطقه و جهان اسلام است دشمنان قسم خورده  این نظام اسلامی درصدد برآمدند تا با شورش و اغتشاش این موفقیت ها را به حاشیه ببرند. نظام اسلامیآشوب‌ها به شکاف اجتماعی منجر می‌شود آشوب‌ها به شکاف اجتماعی منجر می‌شودآشوب‌ها به شکاف اجتماعی منجر می‌شودوی شورش و آشوب را باعث به وجود آمدن شکاف اجتماعی ذکر کرد و افزود: در هر جامعه ای شورش و آشوبگری محکوم است، شورش ها باعث شکاف اجتماعی و شکسته شدن وحدت شده و سرمایه اجتماعی را به حاشیه می‌برد. جمال‌پور تصریح کرد: جمهوری اسلامی در این ۴۳ سال موفقیت‌های بسیار زیادی کسب کرده است و می‌توانیم با این دستاوردها از معادله معیوب تبدیل اعتراض به شورش جلوگیری کرده و آن را به معادله تبدیل شورش و آشوب به اعتراض و همراهی قاطبه مردم تبدیل کنیم و این حکمرانی نظام ولایی و اسلامی را نشان می دهد. آن رامردم حافظ جمهوریت نظام هستند مردم حافظ جمهوریت نظام هستندمردم حافظ جمهوریت نظام هستندجمال‌پور با اشاره به اقتدار نیروهای نظامی در ایران تصریح کرد: نیروی نظامی و انتظامی با سعه صدر خود نشان داد یک نیروی مقتدر است و مردم نیز با حضور یکپارچه خود در راهپیمایی امت رسول الله نشان دادند با خرابکاری، آشوبگری، تخریب اموال عمومی و هر گونه اغتشاشی مخالف بوده و حافظ امنیت ، معنویت و مدافع جمهوریت در ایران اسلامی هستند. وی با اشاره به عیادت رئیس جمهور از همه مجروحین حوادث اخیر ادامه داد: آقای رئیسی با عیادت از همه مجروحین حوادث اخیر در بیمارستان ها نشان داد نگاه رئیس جمهور به مردم نگاه عادلانه و منصفانه است، هر چند افرادی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در این آشوب‌ها مشارکت می‌کنند آب به آسیاب دشمن ریخته و هدف آنها فقط از بین بردن اتحاد، معنویت، امنیت و اهانت به نیروهای امنیتی کشور است. به صورترئیس دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی با تاکید بر پیروی از ولایت فقیه ادامه داد: فتنه سال ۸۸، هشت ماه طول کشید و سرانجام در هشتم دی ماه با اهانت به مقدسات و عاشورای حسینی  به وقوع پیوست و بعد با حضور عظیم  مردم در نهم دی ماه نقشه شوم دشمنان نقش بر آب شد. اما این بار سه روز بعد از آشوب و اغتشاش مردم به خیابان‌ها آمده و چشم فتنه را درآوردند. ولایت فقیههیات علمی دانشگاه‌های آذربایجان‌شرقی افزود: نکته مهم این است که مردم مدافع نظام جمهوری اسلامی هستند، نظامی که رایگان به دست نیامده است و پیروی از ولایت، حفظ وحدت و داشتن بصیرت سیاسی و اجتماعی همه نقشه‌های شوم دشمنان دخلی و خارجی را از بین می برد. جمال‌پور در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به نقش برخی چهره‌های هنری یا ورزشی که از آنان به عنوان سلبریتی یاد می‌شود، گفت: نظام جمهوری اسلامی، دانشگاهیان، نخبگان و فرهیختگان ما باید سلبریتی را باز تعریف کرده و در زمینه معرفی برخی چهره‌ها به عنوان سلبریتی تجدید نظر کنند. وی ادامه داد: اگر فردی به عنوان ورزشکار یا نقاش و هنرمند خوب مطرح شود می‌تواند در فضای رسانه‌ای کشور به یک ستاره تبدیل شود ولی در مورد تعدادی از چهره‌های  هنری در شرایط فعلی باید بازبینی شده و تعریف جدیدی ارائه شود چرا که کارنامه فعالیت‌های آنها نشان داد که رفوزه شده و نتوانستند وطن دوستی خود را نشان دهند و نوکر بیگانگان بودن را به خوبی بیان کردند. خوبیجمال پور گفت: بنابراین سرمایه‌گذاری روی سلبریتی‌های تصنعی جواب نمی‌دهد، هنرمندان، نویسندگان، شاعران و ورزشکاران  متعهد و توانای زیادی در کشورمان داریم که نظام جمهوری اسلامی  باید بر روی آنها سرمایه‌گذاری کند. وی تصریح کرد: یکی از برکات این آشوب‌ها نمایان شدن چهره‌هایی است که عشق و علاقه آنها به کشورشان تمام شدنی نیست و بدخواهان و برخی سلبریتی‌ها نیز نقاب از چهره برداشتند. رئیس دانشگاه پیام نور در آذربایجان شرقی اظهار کرد: البته می توان این اتفاقات رخ داده را به یک فرصت تبدیل کرد چنانکه صدام با همراهی ۴۰ کشور دنیا خواست ایران را متلاشی کند ولی با تدبیر و مدیریت  حضرت امام خمینی( ره) و رزمندگان و حضور همه جانبه مردم  درهشت سال دفاع مقدس خودشان متلاشی شدند ولی جمهوری اسلامی همچنان با عزت و اقتدار به راه خود ادامه می دهد. انتهای پیام/ ۶۰۰۲۰
منبع: فارس
شناسه خبر: 765575